ศูนย์ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา

 กศน.ของเรา
 ทำเนียบบุคลากร
 ระบบบริหารงาน
 โครงสร้างหลักสูตร

 กศน.ตำบลโนนงาม

 กศน.ตำบลลือ

 กศน.ตำบลห้วย

 กศน.ตำบลคำโพน

 กศน.ตำบลนาหว้า

 กศน.ตำบลหนองข่า

 กศน.ตำบลนาป่าแซง

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา

 

   วิดีทัศน์ กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 

   

 

สถาบัน กศน. ภาคอีสาน
สำนักงาน กศน.

กระทรวงศึกษาธิการ

  สมศ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่:


 

คลิกดู  สายการแข่งขัน  - ระเบียบ กติกา - กรอบมหกรรมกีฬาhttp://203.172.142.88/webnfe/index.php?option=com_content&view=article&id=33550

เพลงมาร์ชยุวกาชาดhttp://www.youtube.com/watch?v=UVu_wiKCr1I

 

ตารางสอบ  จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน

 

 

 

 

 

สุดยอด กศน. จังหวัดอุดรธานี http://www.youtube.com/watch?v=INh1yfHSyvQ

 

 

 

 

คลิกดู ประวัติลูกเสือโลก  http://www.youtube.com/watch?v=d_ZVr7SDiKQ

 

 

คลิกดู ประวัติสภากาชาดไทยhttp://www.youtube.com/watch?v=L5_aYiKu3rI

 

 

 

คลิกชมวิดีทัศน์ทัศน์ จบ ม.6 ใน 8 เดือนhttp://www.youtube.com/watch?v=f4b61gxqCpU

คลิกดูสารคดีศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน http://www.youtube.com/watch?v=3cbay_A-ewA

   

     

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สู้ภัยยาเสพติด

วันที่ ๒๒ พฤกษภาคม ๒๕๕๖

ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา

ดูสารคดียาเสพติด http://www.youtube.com/watch?v=Jb48RJVkVa4

      

เข้าสมัครได้ที่  http://www.dei.ac.th/continuous_education.php 

กศน.อ.ปทุมราชวงศาได้ส่งบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

ขั้นความรู้ชั้นสูง ( R.A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา )

ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พ.ค ๒๕๕๖

 

 

 เข้าชมได้ที่     http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx                

                                            

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กลุ่มอาชีพ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

 

 

 

 

  

ประชุม สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อ.ปทุมราชวงศา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 

 

                                       

                  

 

                                

 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๕ - ๑๖ ก.พ ๕๖ ณ บริเวณสนามนิวไอโมบายสเตเคี้ยม จังหวัดบุรีรัมย์

งานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดสำรา­นิเวศ จังหวัดอำนาจเจริ­

 

นายวรุตม์  จารุนาค นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานเปิดโครงการประกวด

โครงงานวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

 

 

นายวรุตม์  จารุนาค นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  

โดยคณะครู กศน.และประชาชนเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กศน.อ.ปทุมราชวงศา

        

ร้านค้า / องค์กร อาทิ ร้านนาหว้าการช่าง  อ.อะไหล่ยนต์  ธกส.อ.ปทุมราชวงศา

 ร่วมบริจาคของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ      ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

ขอเชิ­ร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2556

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ยอดนักอ่านข่าว ประกวดเรียงความ ปีนเสาน้ำมัน ประกวดร้องเพลง

พร้อมของรางวัลมากมามาย อย่าลืม ! 12 มกราคม นี้ ที่ กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 

นายวรุตม์ จารุนาค นายอำเภอปทุมราชวงศาเป็นประธาน

 โครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ ผอ.กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 คณะครู นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕   ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา

 

 

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบั­ชาลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือวิสามั­ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C )

รุ่นที่ ๒ / ๒๕๕๕

โดย นางยุวดี  แจ้งกร รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริ­ เป็นประธาน

 ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕   ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริ­

 

 

 

นายสายฝน  ใจหา­ รองนายก อบต.ลือ เป็นประธาน

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคั­รายบุคคล

ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๕ โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ ผอ.กศน.อ.ปทุมราชวงศา ให้การต้อนรับ พร้อมคณะครู

นักศึกษา กศน.     ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดจันทรังษี

 

 

 

 

นายวรุตม์ จารุนาค นายอำเภอปทุมราชวงศา

เป็นประธานในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคั­รายบุคคล

โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ ผอ.กศน.อ.ปทุมราชวงศา  

พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ  และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมโครงการ

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม อ.ปทุมราชวงศา

 

 

 

`บัตรประจำตัวนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ Auto - ATM Card - Ipac 

เป็นบัตรนักศึกษาที่ทันสมัย พร้อมใช้

กศน.อ.ปทุมราชวงศาได้ดำเนินการโดยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ในภาคเรียนนี้

ได้ให้มีการ์ด เอทีเอ็ม ออโต้ เป็นบัตรนักศึกษา กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 

 

คณะครู กศน.อ.เซกา จ.บึงกาฬ ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมประเมิน สมศ.

รอบ ๓  ณ กศน.อ.ปทุมราชวงศา โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ พร้อมคณะครู กศน.

ให้การต้อนรับ วันที่ ๗ พ.ย ๕๕

 

 

กศน.อ.ปทุมราชวงศา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการอ่าน

มีกิจกรรมการแข่งขันการประกวด อาทิ การประกวดร้องเพลง

การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง ประกวดหมอลำ ในวันที่ ๒๖ ต.ค ๕๕  

 

นายธฤติ  ประสานสอน ผอ.กศน.จ.บึงกาฬ พร้อมคณะครู กศน.

ศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ. ณ กศน.อ.ปทุมราชวงศา

โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๔ ต.ค ๕๕

นายหรรษา  ใจมิภักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อ.ปทุมราชวงศา พร้อมคณะครู กศน.      เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้า                                พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                                บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา  ในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

 

นายสถิตย์  ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.อำนาจเจริ­ ตรวจเยี่ยม      กศน.อ.ปทุมราชวงศา  วันที่ ๑๘ ต.ค ๕๕ โดย นายหรรษา  ใจมิภักดิ์                              ผู้อำนวยการ กศน.อ.ปทุมราชวงศาพร้อมคณะครู กศน. ให้การต้อนรับ

 

กศน.อ.ปทุมราชวงศา เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๕

 

ดูคลิบ http://www.youtube.com/watch?v=_XtHheoDgSA

คณะครู กศน.อ.ปทุมราชวงศา เข้าอบรมโครงการครูพุทธศาสน์ ครูวิถีพุทธ

ณ วัดเก่าบ่อ อ.หัวตะพาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ก.ย ๕๕

 

 

กศน.อ.ปทุมราชวงศา รับการประเมิน สมศ.รอบ ๓

ผลการประเมิน  ๘๓.๑๙ คะแนน

ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา ชาว กศน.อ.ปทุมราชวงศา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ะหว่างวันที่ ๑ - ๗ พ.ค ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา )

รายละเอียด

สอบปลายภาคเรียน นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2554  สนามสอบ 3 แห่ง  

1.โรงเรียนปทุมราชวงศา   2.โรงเรียนลือวิทยาคม   3.โรงเรียนบ้านหนองไฮน้อย  วันที่  10 – 11มีนาคม 2555

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาหลัก  ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา

วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2555 เพิ่มเติมในรายวิชา วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย

    

โครงการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านในเขต กศน.ตำบล ทั้ง 7 ตำบล  จำนวน 73 หมู่บ้าน  วันที่ 18 ก.พ. 2555 – 31 มี.ค. 2555

โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม บ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา  สถานที่จัด วนอุทยาน ภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง จ.อำนาจเจริญ  วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2555  http://amnat.nfe.go.th/amnatnfe/index.php?name=knowledge1&file=readknowledge&id=61

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT นักศึกษา กศน.  สถานที่จัด ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลนาหว้า  วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีนักศึกษา จาก 7 กศน.ตำบล เข้าร่วม จัดสอนในหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Word

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ จัดที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา  วันที่ 14 มกราคม 2555  กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอปทุมราชวงศา  ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยน่ารัก ระบายสีปูนปลาสเตอร์ ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพระบายสี อ่านทำนองเสนาะ ประกวดอ่านข่าว  แข่งขันกีฬากลางแจ้ง ท่องโลก ICT ฯลฯ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์ จัดที่ โรงเรียนปทุมราชวงศา  วันที่ 10 - 11 มกราคม 2555 จัดกิจกรรมมากมาก หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการเข้าฐานต่างๆ เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เยี่ยมชมห้องดูดาว การตรวจสอบสารปนเปื้อน รอยเลื่อนของเปลือกโลก ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ฯลฯ

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มและจังหวัดเคลื่อนที่จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นและส่งเสริมการอ่าน  ณ วัดบ้านหนองลุมพุก ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา วันที่ 26 ธันวาคม 2554  จัดกิจกรรมบริการการอ่าน  วาดภาพระบายสี ทำการบูร

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.ปทุมราชวงศา  จัดที่ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา และ กศน.ตำบล ทั้ง 7 ตำบล  วันที่  24 – 25 ธันวาคม 2554  โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประเมินผลการทำงานของสถานศึกษา และนำผลการประเมินมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554)  กศน.ตำบล 3 กลุ่มโซนพื้นที่  จัดที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วย  กศน.ตำบลนาป่าแซง  ห้องประชุม อบต.นาหว้า  ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2555    เพื่อต้อนรับ    นักศึกษาใหม่ ชี้แจงหลักสูตรการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การทำกิจกรรม กพช. และการ พบกลุ่ม

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพอย่างยั่งยืน ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2554 จัดนิทรรศการ กลุ่มอาชีพระยะสั้น กศน.ตำบล อาทิ กศน.ตำบลคำโพน กลุ่มอาชีพผ้าพื้นเมือง กศน.ตำบลห้วย กลุ่มอาชีพข้าวกล้อง กศน.ตำบลลือ กลุ่มอาชีพยาสมุนไพร กศน.ตำบลนาป่าแซง กลุ่มอาชีพน้ำจิ้มวัว กศน.ตำบลโนนงาม กลุ่มอาชีพเสื่อกก

กศน.ปทุมราชวงศาเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา(สมศ.)องค์กรมหาชนได้เข้าดำเนินการประเมินสถานศึกษา "กศน.ปทุมราชวงศา" โดย หจก.สหสิกขมาตร 29 - 31 พฤษภาคม 2553

19 พ.ค 2553

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITw 51 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในวันที่ 18-19 พ.ค 2553 ณ โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่ it จังหวัดอำนาจเจริญ,ยโสธร,ศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ

22 มี.ค. 2553

ประกาศผลสอบ รายงานสรุปผลการเรียนตามภาค ระดับประถม,มัธยมต้น,มัธยมปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศาปีการศึกษา 2552

4 พ.ค. 2553

นางสุภาพรรณ น้อยอำแพง ศึกษานิเทศก์ นิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 25-26 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ. สนง.กศน.จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมผู้บริหาร กศน.ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ที่ผ่านมาและนำออกนิเทศกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม,อำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอลืออำนาจ

6 ม.ค. 2552

กศน.ปทุมราชวงศา "เปิดค่ายพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.วิชาคณิตศาตร์"กศน.ปทุมราชวงศา นำโดยท่าน ผอ.หรรษา ใจมิภักดิ์ เข้าค่ายพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษา
กศน.วิชาคณิตศาตร์ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีโดยมีนักศึกษา กศน.ทุกระดับ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น
200 คน

17 พ.ย. 2552

พิธีเปิด กศน. ตำบล เขตอำเภอพนาและปทุมราชวงศา สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ศูนย์ กศน. อำเภอ พนา , กศน.อำเภอ ปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีเปิด “กศน.ตำบล” พร้อมกันทั้ง ๑๑ กศน. ตำบล


อ่านรายละเอียด

Webboard   เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ของทุกท่าน ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น
ให้คลิกที่ ตั้งกระทู้ แต่ถ้าต้องการอ่านความคิดเห็น หรือข้อความทั้งหมด ให้คลิกที่ อ่านเพิ่มเติม


 แนะนำ กศนเพื่อประชาชน

 

 

 

งานสารสนเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา
ตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร 0 4546 3501
http://amnat.nfe.go.th/7506/index.html
ติดต่อมาได้ที่
 


Update ข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ