[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

Download : ทั้งหมด
  

24 / มิ.ย. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
ดาวน์โหลดคู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [718]
3 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
เข้าชม : [1372]
28 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
เข้าชม : [1351]
28 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
เข้าชม : [1571]
10 / มิ.ย. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โปรแกรม itw 51 รุ่นวันที่ 22 พ.ค.58 ฉบับปรับปรุง
โปรแกรม itw 51 รุ่นวันที่ 22 พ.ค.58 ฉบับปรับปรุง
เข้าชม : [1430]
9 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
บรรณารักษ์ดีเด่น
บรรณารักษ์ดีเด่น
เข้าชม : [1387]
5 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือการกรอกข้อมูล กศน.ตำบล
คู่มือการกรอกข้อมูล กศน.ตำบล
เข้าชม : [1213]
5 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือการสร้าง fanpage
คู่มือการสร้าง fanpage
เข้าชม : [736]
5 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
คำรับรอง+แผน กศน.ตำบล
ตารางแผนและคำรับรอง
เข้าชม : [877]
16 / ต.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
IE9
IE9
เข้าชม : [762]
7 / ต.ค. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แผนพัฒนาคุณภาพ กศน.
แผนพัฒนาคุณภาพ กศน.
เข้าชม : [810]
9 / ก.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
รายงานการตรวจราชการ
รายงานการตรวจราชการ
เข้าชม : [1467]
4 / ก.พ. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
แบบฟอร์มการทำแผนระดับจุลภาค
แบบฟอร์มการทำแผนระดับจุลภาค
เข้าชม : [1580]
3 / ก.พ. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [1533]
13 / พ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา
เข้าชม : [1461]
7 / พ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
ดังนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.
ดังนีชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [1399]
6 / พ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือการค้นหาพิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล
คู่มือการค้นหาพิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล
เข้าชม : [1697]
25 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
เข้าชม : [965]
25 / ก.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [929]
20 / มิ.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี พ.ศ. 2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี พ.ศ. 2557
เข้าชม : [1473]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: koon.nfe@gmail.com  (ขวัญถิ่น สมคะเณย์)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์