[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

ข่าวจาก กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เข้าชม : [678]
28 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอชานุมาน จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชน
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลชานุมาน
เข้าชม : [660]
22 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่
วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยทมน้อย หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [634]
22 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
ในระหว่าง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเสนางคนิคมโดยมีนายนิกร ทองจิตร์ ปลัดอาวุโส อำเภอเสนางคนิคม กล่าวเปิดงาน โครงการในครั้งนี้
เข้าชม : [589]
11 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ งานฐานข้มูลทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
11-14 มิ.ย.2562 กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ งานฐานข้มูลทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เข้าชม : [343]
11 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอชานุมานจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และการเรียนรู้ต่อเนื่องและการจัดทำโครงงาน
กศน.อำเภอชานุมานจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และการเรียนรู้ต่อเนื่องและการจัดทำโครงงาน
เข้าชม : [197]
1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่าน ETV
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศการรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่าน ETV พื้นที่ กศน.ตำบลเหล่าพรวน สร้างนกทา ปลาค้าว หนองมะแซวและห้วยไร่
เข้าชม : [2235]
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอหัวตะพานร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม
กศน.อำเภอหัวตะพานร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ บ้านหนองยอ ต.จิกดู อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
เข้าชม : [2539]
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอปทุมราชวงศา เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
เข้าชม : [3189]
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก้ปัญหาเอดส์/ยาเสพติด
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอปทุมราชวงศาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก้ปัญหาเอดส์/ยาเสพติด
เข้าชม : [1752]
5 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ กศน.อำเภอชานุมาน
กศน.ชานุมานได้จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ให้กับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
เข้าชม : [5181]
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
ชานุมานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไขประตูเล้า ชนเผ่าภูไท
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.ชานุมานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไขประตูเล้า ชนเผ่าภูไท ณ ลานวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [2407]
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.ชานุมานจัดโครงการ วาเลนไทน์ ประสานใจ สานใยรัก 14 กุมภาพันธ์ 56
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.ชานุมานจัดโครงการ วาเลนไทน์ ประสานใจ สานใยรัก 14 กุมภาพันธ์ 56 ณ ที่ว่าการอำเภอชานุมาน นำโดย นางเพ็ญจันทร์ สัจธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชานุมาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษา กศน.
เข้าชม : [1655]
1 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอชานุมาน
กศน.ชานุมานได้จัดกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ให้กับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
เข้าชม : [1783]
29 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต้อนรับครู EP
กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต้อนรับครู EP
เข้าชม : [793]
11 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กศน.อำเภอเมืองอุบลฯ สู่การประเมินฯ รอบสาม”
วันนี้เวลา 09.00 น. นายวิทูร หาทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี นายพิษณุ ภูมิภาค ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธ
เข้าชม : [1461]
7 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
ทั้ง ๒ แสนฯ ยกมือให้ กศน.อำนาจเจริญ ใช้พื้นที่ “ดอนอีเก้ง”
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังและลงความเห็นการถอนสภาพพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ “ดอนอีเก้ง” หมู่ที่ 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ บางส่วน (ชุมชนแสนสวาสดิ์ในปัจจุบัน) ที่สำนักงาน กศน.จั
เข้าชม : [1386]
6 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.ชานุมานจัดโครงการทักษะชีวิตรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
กศน.ชานุมานจัดโครงการทักษะชีวิตรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน นำโดย นางเพ็ญจันทร์ สัจธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชานุมาน พร้อมคณะบุคลากรและนักศึกษา กศน.
เข้าชม : [1098]
25 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
กศน.ชานุมานจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กศน.ชานุมาน จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน นำโดย นางเพ็ญจันทร์ สัจธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชานุมาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บุคลากร จัดฐานความรู้จำน
เข้าชม : [1491]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: koon.nfe@gmail.com  (ขวัญถิ่น สมคะเณย์)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์