[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ : ทั้งหมด
  
9 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [64]
24 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด โดยมีนายวิทูร หาทอง ตำแหน่ง ที่ปรึก
เข้าชม : [92]
23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2564
นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนจิตอาสาและนักศึกษา กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2564 กิจกรรมชุมชนจิตอาสาดีเด่นผู้นำชุมชนจิต
เข้าชม : [110]
23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รถโมบายส่งเสริมการอ่านออกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายภารกิจให้ นำรถโมบายส่งเสริมการอ่านออกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 256
เข้าชม : [100]
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบพันธุ์สมุนไพรต้านโควิด-19
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบพันธุ์สมุนไพรต้านโควิด-19 จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้สถานศึกษาในสังกัดและประชาชนที่สนใจสมุนไพรดังกล่าว
เข้าชม : [101]
18 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราช
เข้าชม : [83]
15 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ
เข้าชม : [68]
8 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2564 นางสาวกนกวรรณ ไชยจักร์ นักจัดการงานทั่วไป เอื้อเฟื้อภาพถ่าย
เข้าชม : [76]
8 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมขี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2564
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ,นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมขี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติด้านการศึ
เข้าชม : [77]
7 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมออนไลน์ทรงติดตามง
เข้าชม : [95]
3 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ
เข้าชม : [65]
3 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตําบลบุ่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตําบลบุ่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด
เข้าชม : [58]
3 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจําปี 2564
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจําปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญณ ห้องประชุม 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร
เข้าชม : [58]
31 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม และ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำขุ่น
เข้าชม : [85]
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธียกเสาเอกเสาโทบ้านพัก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.29 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากร กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทบ้านพัก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ
เข้าชม : [120]
6 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 5 เมษายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร
เข้าชม : [155]
3 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 3 เมษายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกันนี้ได้พบปะคณะคุณครูและ
เข้าชม : [172]
3 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
วันที่ 1 เมษายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมศึกษาดูงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดหน
เข้าชม : [157]
30 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ เสนอรูปแบบการทำงาน “TRUST” สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม พร้อมแถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [159]
26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจําปี ๒๕๖๔
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสําคัญ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
เข้าชม : [143]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: koon.nfe@gmail.com  (ขวัญถิ่น สมคะเณย์)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์