[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

    
 
   
 

ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ : ทั้งหมด
  
22 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์. รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์. รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เข้าชม : [8]
18 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสัญจรผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสัญจรผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
เข้าชม : [38]
16 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561
เข้าชม : [105]
12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
เข้าชม : [156]
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสภากาแฟ อำนาจเจริญ
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดยว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสภากาแฟ อำนาจเจริญ
เข้าชม : [157]
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศ ตรว
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ออกนิเทศ ตรว
เข้าชม : [75]
7 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจจริญ
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจจริญ
เข้าชม : [68]
6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิริรัฐ ชุมอุปการ
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม
เข้าชม : [51]
22 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ณ ตลาดสดบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ณ ตลาดสดบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [32]
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน จัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 - 2564
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน จัดทำแผนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 - 2564
เข้าชม : [37]
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เข้าชม : [91]
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพนา
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพนา
เข้าชม : [142]
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเสนางคนิคม เพื่อประชุมเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอเสนางคนิคม เพื่อประชุมเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง
เข้าชม : [43]
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าชม : [47]
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น
เข้าชม : [119]
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทย"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทย"ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าชม : [84]
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัด อำนาจเจริญ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด อำนาจเจริญได้กำชับ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 7 อำเภอ เริ่มดำเนินการสอน การทำดอกไม้จันทน์
สำนักงาน กศน.จังหวัด อำนาจเจริญ โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด อำนาจเจริญได้กำชับ และมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 7 อำเภอ เริ่มดำเนินการสอน การทำดอกไม้จันทน์
เข้าชม : [75]
28 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [185]
28 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าชม : [112]
31 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายถาวร พลีดี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายถาวร พลีดี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [174]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๕๑๑๙๑๒ - ๑๑
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: aozzy25@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์