[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ : ทั้งหมด
  
20 / ต.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่
เข้าชม : [155]
13 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวตะพาน รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รวมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพ
เข้าชม : [63]
9 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมลืออำนาจ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเ
เข้าชม : [59]
3 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคั
เข้าชม : [81]
28 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Fl
เข้าชม : [86]
27 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าชม : [1796]
23 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 2
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนา
เข้าชม : [129]
23 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 1
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 1 และมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ แล
เข้าชม : [110]
22 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติการประเมินของผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินของผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านวินัย ค
เข้าชม : [94]
18 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายชินกร  คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางกรภัทร  กาญจนสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิรินทร  อุดมศรี นักจัดการทั่วไป และนายวิศวะ  ค่าแพง นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศติดตามการประเมินเทียบระด
เข้าชม : [132]
9 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 4 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี
เข้าชม : [105]
20 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีเลขาธิการ กศน.
เข้าชม : [142]
12 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉ
เข้าชม : [163]
12 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับพระราชทานงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือการใช้พื้นที่สำนักงาน กศน. ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกันและศูนย์พักคอย
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือการใช้พื้นที่สำนักงาน กศน. ในการจัดตั้งโรงพยาบาลส
เข้าชม : [162]
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ ภายใต้การดำเนินงานของ กศน.อำเภ
เข้าชม : [171]
9 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [201]
24 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด โดยมีนายวิทูร หาทอง ตำแหน่ง ที่ปรึก
เข้าชม : [160]
23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2564
นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนจิตอาสาและนักศึกษา กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี 2564 กิจกรรมชุมชนจิตอาสาดีเด่นผู้นำชุมชนจิต
เข้าชม : [187]
23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รถโมบายส่งเสริมการอ่านออกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายภารกิจให้ นำรถโมบายส่งเสริมการอ่านออกจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 256
เข้าชม : [164]
21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบพันธุ์สมุนไพรต้านโควิด-19
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบพันธุ์สมุนไพรต้านโควิด-19 จาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้สถานศึกษาในสังกัดและประชาชนที่สนใจสมุนไพรดังกล่าว
เข้าชม : [165]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045–511912-11
โทรสาร 045-451925  Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin ::  acr_nfedc@nfe.go.th (นายพรชัย ภูงามดี)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์