[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ : ทั้งหมด
  
8 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
กรอกข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [153]
10 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน Google Classroom
เอกสารประกอบโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าชม : [155]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [104]
30 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าชม : [215]
25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ PR ONIE กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
PR ONIE กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [197]
17 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [216]
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [262]
4 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง บรรณารักษ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [940]
20 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ขอความอนุเคราะห์ ประชาชน ผู้บริหาร ครูก. ข. ค. ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 27 กันยายน 2562
เข้าชม : [312]
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการฯ
เข้าชม : [242]
3 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี
เข้าชม : [371]
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
คัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จ หรือสินค้า/บริการที่น่าสนใจของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์และเข้าร่วมกลุ่ม OOCC อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง
เข้าชม : [327]
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (สำหรับผู้รับบริการ)ครั้งที่ 1/2562
แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)
เข้าชม : [295]
22 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
พร้อมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้ เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
เข้าชม : [296]
14 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ "ปลายภาค" ภาคเรียนที่ 2/2561
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ "ปลายภาค" ภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม : [487]
28 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย สำนักงาน กศน.อำนาจเจริญ
เข้าชม : [256]
27 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย
เข้าชม : [183]
21 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย
เข้าชม : [263]
18 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
เข้าชม : [197]
7 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม : [253]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: aozzy25@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์