[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ : ทั้งหมด
  
9 / ก.พ. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพกัข้าราชการระดับ 9 จ านวน 2 หลังด้วยวิธี e-bibding
เข้าชม : [21]
13 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญเรื่อง บีญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าชม : [114]
7 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [131]
26 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [150]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ "ปลายภาค"ภาคเรียนที่ 1/2563
กรอกข้อมูลสถิติรายวิชาผู้เข้าสอบ-ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
เข้าชม : [320]
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (รอบที่ 2 หลักสูตรการค้าออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ Google Meet ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป
เข้าชม : [448]
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [332]
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”
ประชุมชี้แจงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”
เข้าชม : [547]
12 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ "ปลายภาค"ภาคเรียนที่ 2/2562
สอบวัดผลฯ ปลายภาคในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : [583]
8 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
กรอกข้อมูลสถิติผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [599]
10 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน Google Classroom
เอกสารประกอบโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าชม : [557]
18 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [375]
30 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าชม : [468]
25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ PR ONIE กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
PR ONIE กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [406]
17 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [375]
15 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [440]
4 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง บรรณารักษ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าชม : [1144]
20 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ขอความอนุเคราะห์ ประชาชน ผู้บริหาร ครูก. ข. ค. ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 27 กันยายน 2562
เข้าชม : [482]
26 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการฯ
เข้าชม : [391]
3 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามนโยบายข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี
เข้าชม : [568]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: koon.nfe@gmail.com  (ขวัญถิ่น สมคะเณย์)
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์