[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
        
| | | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ | | |
 

  เนื้อหาที่ 1 : ข่าวจาก กศน.อำเภอ
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
 • 19  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 22  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 2  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 5  
    เนื้อหาที่ 3 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 22  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 2  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 5  
 • กศน.อำนาจเจริญ กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • กศน.เมืองฯ กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • กศน.พนา กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • กศน.อำเภอปทุมราชฯ กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • กศน.อำเภอหัวตะพาน กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • กศน.ชานุมาน กศน.สร้างสุข
 • 0  
 • แบบฟอร์มเอกสารทั่วไป
 • 0  
 • กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 0  
 • คู่มือ
 • 0  
 • คู่มือ
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 4  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 0  
 • บทความทั่วไป
 • 1  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 1  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 0  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : ข่าวเด่น กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 259  
 • ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • ข่าวเด่น
 • 8     
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ
  ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด
  อำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 – 511912 - 11
  โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๕๑๙๒๕    Web ::
  http://amnat.nfe.go.th/ ติดต่อ Admin :: koon.nfe@gmail.com  (ขวัญถิ่น สมคะเณย์)
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายขวัญถิ่น สมคะเณย์