เนื้อหา : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : กศน.อำนาจเจริญ กศน.สร้างสุข
หัวข้อเรื่อง : นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559


 
     นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี  28 กรกฎาคม 2559


เข้าชม : 697


กศน.อำนาจเจริญ กศน.สร้างสุข 5 อันดับล่าสุด

      นางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 28 / ก.ค. / 2559
      นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน 27 / ก.ค. / 2559
      นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล 2 / มิ.ย. / 2559
      นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) 17 / มี.ค. / 2559
      นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตัวแทนครูผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติเหรียญเงินให้สัมภาษณ์แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 18 / ก.พ. / 2559