เนื้อหา : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
หัวข้อเรื่อง : ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นระดับจังหวัด

เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


 
        วันที่ 17 มิถุนายน 2562  ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่สนง.กศนจังหวัดอำนาจเจริญ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ระดับจังหวัด ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 


เข้าชม : 718


กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นิเทศ ติดตาม การทดสอบการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ N-Net ภาคเรียนที่ 1/2562 ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 7 อำเภอ 1 / ก.ย. / 2562
      กศน.จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเลือกเสรี ของสถานศึกษา 22 / มิ.ย. / 2562
      ประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต (ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร ,อำนาจเจริญ) 22 / มิ.ย. / 2562
      ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นระดับจังหวัด 22 / มิ.ย. / 2562