เนื้อหา : ข่าวจาก กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
หัวข้อเรื่อง : กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


 
    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเสนางคนิคมโดยมีนายนิกร ทองจิตร์ ปลัดอาวุโส อำเภอเสนางคนิคม  กล่าวเปิดงาน โครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมดาราศาสตร์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษา กศน. และ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสะเต็มศึกษาการทำสเลอร์ปี้ การทำถ่านไบโอชา และบริการรถโมบายเลื่อนที่ ออกในบริการในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอเสนางคนิคม กศน.อำเภอทั้ง 7 อำเภออย่างดียิ่ง  เข้าชม : 2959


ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชน 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ งานฐานข้มูลทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร 11 / มิ.ย. / 2562