เนื้อหา : ข่าวจาก กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่

เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


          วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยทมน้อย หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เข้าชม : 718


ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชน 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ งานฐานข้มูลทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร 11 / มิ.ย. / 2562