เนื้อหา : ข่าวจาก กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


        กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดย นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมือง  จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันสารเสพติดและนำนักศึกษา กศน.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ หอประชุมวัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
  
  
 
          กศน.อำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอปทุมราชวงศา  ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา

 
  

  

 
           กศน.อำเภอเสนางคนิคม เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอเสนางคนิคม 
ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม
  

  
 
         
  กศน.อำเภอลืออำนาจ นำนักศึกษา กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  อำเภอลืออำนาจ  
ณ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ


  


           กศน.อำเภอชานุมานเข้าร่วม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน "Anti-Drug Bike 2019" โดยมีพลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กองกำลังสุรนารี/ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน
  
  


       
   กศน.อำเภอหัวตะพาน โดยนายรังสิทธิ์ ประการแก้ว ผอ.กศน.อำเภอหัวตะพาน จัดโครงการให้ความรู้และ นำนักศึกษา กศน.เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมกิจ กรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนหัวตะพานวเทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

  
  

      
         กศน.อำเภอพนา เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ของอำเภอพนา ณ ที่ว่าการอำเภอพนา
 
 
  
  


เข้าชม : 782


ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมงานเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชน 28 / มิ.ย. / 2562
      กศน.อำเภอชานุมาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.เสนางคนิคม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี จัดโครงการเปิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 22 / มิ.ย. / 2562
      กศน.ลืออำนาจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ งานฐานข้มูลทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร 11 / มิ.ย. / 2562