งบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ


งบทดลอง สำนักงาน กศน.อำนาจเจริญ
   
    ประจำปีงบประมาณ 2562     
    ประจำปีงบประมาณ 2563     
         
  


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 -511912