ประกาศ!!!!!!!
   
    ประกาศรับสมัคร ผอ + รองฯ สถานศึกษา
    ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กศน.จังหวัดทั่วไป
    ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กศน.ชายแดนใต้


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 -511912