สังกัด กศน.อำเภอเมือง     สังกัด กศน.อำเภอชานุมาน
    สังกัด กศน.อำเภอปทุมราชวงศา     สังกัด กศน.อำเภอพนา
    สังกัด กศน.อำเภอลืออำนาจ     สังกัด กศน.อำเภอเสนางคนิคม
    สังกัด กศน.อำเภอหัวตะพาน


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 -511912