สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
สารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ


  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ   ทำเนียบผู้บริหาร
  ที่ตั้งหน่วยงาน   ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูล กศน.อำเภอและห้องสมุด   ติดต่อสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4551-1912  โทรสาร 0-4545-1925   http://amnatnfe.go.th