[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  ไม่มีรายการข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์นี้


 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอำนาจเจริญ 
ถนนวรรรกาล ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4551-1912-17  โทรสาร  0-4545-1925  amnat@nfe.go.th